ETSI NIMELLä:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 • Glucophage
  Glucophage
  €0.22 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €0.82
  VALITSE PAKETTI
  73%
  OFF
 • Glucotrol
  5mg | 10mg
  Glucotrol
  €0.22 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €0.82
  VALITSE PAKETTI
  73%
  OFF
 • Actos
  Actos
  €0.32 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €1.64
  VALITSE PAKETTI
  81%
  OFF
 • Glucophage SR
  Glucophage SR
  €0.59 per pill
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €1.64
  VALITSE PAKETTI
  64%
  OFF
 • Prandin
  0,5mg | 1mg | 2mg
  Prandin
  €0.69 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €3.29
  VALITSE PAKETTI
  79%
  OFF
 • Precose
  Precose
  €0.71 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €2.47
  VALITSE PAKETTI
  71%
  OFF
 • Amaryl
  1mg | 2mg | 4mg
  Amaryl
  €0.53 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €2.47
  VALITSE PAKETTI
  79%
  OFF
 • Glucotrol Xl
  5mg | 10mg
  Glucotrol Xl
  €0.25 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €0.82
  VALITSE PAKETTI
  69%
  OFF
 • Glucovance
  Glucovance
  €0.58 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €1.64
  VALITSE PAKETTI
  65%
  OFF
 • Glycomet
  Glycomet
  €0.85 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €1.64
  VALITSE PAKETTI
  49%
  OFF
 • Micronase
  Micronase
  €0.36 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €0.82
  VALITSE PAKETTI
  56%
  OFF
 • Starlix
  Starlix
  €0.64 per pilleri
  Valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta €2.47
  VALITSE PAKETTI
  74%
  OFF